Nieuws

2023

Woonzorgcentrum van 9.30 uur tot 12 uur

8 januari

ruildag

5 februari

ruildag + algemene vergadering

25 februari van 9 uur tot 15 uur

Ruilbeurs champagnecapsules Site Bosveld

5 maart

ruildag

2 april

ruildag

7 mei

ruildag

4 juni

ruildag

2 juli

ruildag

6 augustus

ruildag

3 september

ruildag

1 oktober

ruildag

27, 28 en 29 oktober

tentoonstelling Site Bosveld

5 november

ruildag

3 december

ruildag


Toespraak voorzitter Algemene Statutaire vergadering 6 februari 2022Beste vrienden, welkom op deze algemene vergadering.

 

Onze Hobbyclub is een vereniging waar we steeds streven om het beste van onszelf te geven en dat is de laatste maanden niet evident geweest. Het was moeilijk onze activiteiten te organiseren. We mochten onze ruildagen houden en dan weer niet. Ook onze jaarlijkse tentoonstelling werd tweemaal gepland en tweemaal geannuleerd.

 

Wat is de huidige situatie van de Hobbyclub?

 

Financieel valt het mee. Onze penningmeester zal u dat straks bevestigen.

Emotioneel ligt het zwaar. Enkele jaren geleden telde onze club 140 leden, vandaag zijn we gezakt naar 118. Maar we mogen niet klagen. Alle verenigingen hebben het moeilijk en het risico is reëel dat enkele verenigingen het gewoon niet zullen halen.  

 

Dat onze Club het wel haalt is eerst en vooral te danken aan dit Bestuur.

Gedurende al die maanden (nu al jaren) zijn we steeds in contact gebleven, onze vergaderingen vonden plaats, niet altijd in de beste omstandigheden want online vergaderen is niet echt prettig, maar we deden het.  

 

Dat onze Club het haalt is ook dankzij de steun van de gemeente. Steun vanuit het gemeentebestuur dat zich vooral vertaalde in financiële steun.

 

Dat onze Club het ook haalt is tenslotte te danken aan zijn leden. Jullie.

Het is inderdaad dankzij jullie aanwezigheid dat het Bestuur de moed niet heeft laten zakken.

Het Bestuur. Jullie hebben het al opgemerkt, maar we hebben twee nieuwe medewerkers, Leslie en Jonathan. Leslie voor onder andere de tombola en Jonathan voor de bediening. Ook weten jullie al dat onze vriend Luc Debusschere zijn ontslag heeft ingediend. Hij was jarenlang secretaris van de Club en stond vooral bekend als de verantwoordelijke van de tombola. Verleden maand wist hij ons te trakteren op champagne en vandaag is het aan het Bestuur om hem officieel te bedanken voor zijn inzet.

 

Wat zijn de plannen van de Hobbyclub?

 

Als COVID het toelaat zullen we i.s.m. In Vino Veritas en de Harmonie van Machelen voor de 8ste keer onze Nationale Ruilbeurs van Champagne Capsules organiseren op zaterdag 26 februari. De flyers en de affiches zijn klaar. Affiches? Het is heel lang geleden dat onze zelfstandigen onze affiches omhoog mochten hangen. Gaan we daarmee meer volk krijgen? Nee, maar het gaat onze bevolking wel laten weten dat Hobbyclub Machelen nog bestaat en actief is.


Het Bestuur heeft ook al besloten in de komende weken of maanden (hangt af van de evolutie van de sanitaire crisis) een grootse informatiecampagne onder de bevolking te organiseren (met affiches bij de handelaren in Machelen en Diegem, maar ook via een folder in kleur, in elke bus – dat zijn er 5.298 in totaal).


Onze tentoonstelling. Deze zal plaats vinden in de zalen van het Bosveld complex, op 9, 10 en 12 september. Vrijdag een receptie (de drie muzikanten van “All Times Music” zullen de sfeer erin brengen) gevolgd door twee dagen tentoonstelling. Meer info via ons tijdschrift. Sommige leden hebben ons gevraagd waarom in september? De zalen zijn niet meer vrij tijdens schoolvakanties. We hebben wel een groot voordeel in september: het is minder koud (vooral in de evenementenzaal) en minder donker.   

 

Beste vrienden, wat ga ik u wensen voor 2022?

 

Dat Corona … terug een bier is.

Dat Ranst … terug een dorp is.

Dat bubbles … alléén nog maar in champagne te vinden zijn.

Dat positief … gewoon terug positief is.

Dat isolatie … alleen voor de spouwmuren is.

Dat mondkapjes … alleen nog voor het stoffige zaagwerk is.

Dat we terug mogen niezen, hoesten en knuffelen

En vooral … dat we gezond mogen blijven !


Jean Dewaerheid

Toespraak voorzitter Algemene Statutaire vergadering januari 2020


Beste vrienden, welkom op deze algemene vergadering.

2019 is zoals jullie weten, een bewogen jaar geweest. Aangezien we niet optimaal konden vergaderen in Site Bosveld, hebben we besloten onze maandelijkse ruildagen hier te houden, in deze gezellige cafetaria van het Woonzorgcentrum.

De voordelen voor jullie zijn overduidelijk. Ruim en comfortabel met echt goedkope tarieven voor de dranken. Het verlies van de barinkomsten werd gecompenseerd door een verhoging van de lidgelden naar 10 €, waardoor wij nu in de gemiddelde liggen van de omliggende verenigingen. Vergeet niet dat wij nog altijd zorgen voor een getrouwheidspremie. Straks zal onze penningmeester 621 € verdelen aan niet minder dan 65 leden, als dank voor hun trouw en inzet. 


2019 was ook een jaar waarin we enkele vrienden hebben verloren. Iedereen  herinnert zich waarschijnlijk Jean De Groef, onze vorige materiaalmeester. Hij was meer dan 35 jaar lid en bestuurslid van de Hobbyclub. Hij was, samen met zijn echtgenote Elise, van elke tentoonstelling. Graag enkele minuten stilte ter nagedachtenis.

Dank u. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om Raymond Palm te bedanken. Onze verzamelaar van sigarenbandjes is nu al 10 jaar lid, maar om persoonlijke redenen heeft Raymond besloten zijn ontslag in te dienen. We danken hem alvast voor de jarenlange medewerking en hopen hem nog talrijke jaren te mogen ontmoeten op onze activiteiten.   


Momenteel telt onze vereniging 122 leden. Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zoals te verwachten … positief. Dit neemt niet weg dat we extra inkomsten goed kunnen gebruiken. Dit was de reden waarom wij ons aangesloten hebben op TROOPER. Omdat niet iedereen aankopen doet via het internet, hebben wij ons in december aangesloten op de actie Leuk steuntje van de MAKRO. Iedereen die beschikt over een Makrokaart kan meedoen. Het volstaat een account te openen en voor elke aankoop die u doet, krijgen wij 3 % op onze rekening. Dat kan tellen, nietwaar? Straks bezorg ik jullie een folder met meer details.


Onze vereniging geeft elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit, ditmaal met de kerk Onze Lieve Vrouw der Zeven Smarten in Diegem-Lo. Zoals jullie weten geven wij deze capsule uit samen met twee andere verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino Veritas. Onze 6de Nationale ruilbeurs vindt trouwens plaats op zaterdag 22 februari 2020 in de polyvalente zaal van Site Bosveld.

En hier kom ik terecht bij een raadsel. De laatste jaren heb ik twee zaken vastgesteld:

 • Op de ruilbeurs van champagne capsules treffen we weinig leden die geen capsules verzamelen. Iedereen is uiteraard welkom. Het is een activiteit van de club.
 • Op de Grote tentoonstelling van de club treffen we weinig verzamelaars van capsules, laat staan verzamelaars die een stand hebben.

Mysterie, mysterie. Graag zou ik dan ook straks jullie mening hieromtrent willen hebben.


En nu de tentoonstelling. De receptie was geslaagd, de broodjes van bij Lens werden geapprecieerd en het orkest deed de rest. Ook het spel Punt21 in plaats van de tombola was een succes. Voeg daarbij het probleem van het afsluiten van de zalen en dan begrijpt u wellicht dat we niet helemaal tevreden zijn want … er was minder volk. Minder standhouders betekent sowieso minder volk. Minder volk, minder inkomsten. Hier gaan we dus aan werken. Een eerste maatregel is het afschaffen van de vermelding van prijzen op de tentoongestelde items. Standhouders die de producten van hun hobby willen verkopen, mogen dat dus adverteren. Op voorwaarde dat hun stand niet leeg komt te staan wegens ‘uitverkocht’. Het blijft een tentoonstelling.


Tweede aandachtspunt is de communicatie. Nog te veel mensen zijn niet op de hoogte dat we een tentoonstelling hebben in Site Bosveld. We overwegen nieuwe beach flags en meer reclame (ook aan de kerk en het kerkhof zoals vroeger gedaan werd).  

Speciale trekker is het optreden op zaterdag van het Samenspel van de Harmonie van Machelen. Voor de zondag hebben we ook plannen, maar die moeten nog gefinaliseerd worden.  


Bedankt voor uw aandacht.

Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel ruilplezier.

Jean Dewaerheid

5 januari 2020

Geachte Burgemeester, Schepenen en gemeenteraadsleden,

Beste vrienden,

 

Vanavond zijn we hier samen voor de derde keer in deze locatie. Aangezien we het risico niet wilden nemen om nogmaals in een koude evenementenzaal te moeten tentoonstellen, heeft het bestuur besloten om deze 56ste  tentoonstelling enkel in deze polyvalente zaal te houden. We zullen de evenementenzaal wel gebruiken voor onze dansoptredens. Op zaterdag komen de Nashville Country Dancers ons entertainen en zondag is het de beurt aan dansgroep JABADAO. Voor die gelegenheid openen we daar een champagne bar. Ik wil nu al van harte iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor het welslagen van deze tentoonstelling.

 

2019 is slecht begonnen ! In januari kregen we te horen dat de refter van het GISO niet meer gebruikt kon worden. We moesten op zoek naar een nieuwe locatie en de eerste ruildagen vonden dan ook plaats in deze zaal. Soms was het een beetje chaotisch (denk maar aan de ruildag van maart). Rond 15 juni kregen we de mededeling dat de zaal niet beschikbaar zou zijn tijdens de schoolvakanties! Ook 1 september konden we niet over de zaal beschikken. Dan maar in allerijl op zoek naar een alternatief. De refter van het nieuwe GISO in Diegem was een mogelijkheid, maar onze mensen naar ginder krijgen zou voor problemen kunnen zorgen. Toen kreeg ik van het College de cafetaria van het Woonzorgcentrum aangeboden en na enkele ruildagen ginder heeft het bestuur besloten dat deze locatie voordelen biedt die we niet kunnen weigeren. Echt gezellig, comfortabel en een drankenkaart die nog goedkoper uitviel dan de onze. Enig minpunt is echter dat we geen inkomsten van de bar hebben. Dit zullen we compenseren door enerzijds een verhoging van het lidgeld naar 10 € en ook door onze tombola aantrekkelijker te maken.  

 

In plaats van onze jaarlijkse Grote Tombola (u weet wel: 2.50 € altijd prijs) schakelen we (enkel voor de tentoonstelling) over naar het Punt 21 spel. Hoe werkt het?

De uitleg vindt u op de onderleggers voor u.

Wat kunt u winnen? Staat eveneens vermeld.

Wat verwachten wij? Dat u dit alternatief aan de “altijd prijs tombola” naar waarde schat en uiteraard danken we u voor de steun aan onze vereniging.

 

Door een gebrek aan vrijwillig personeel werd de receptie dit jaar uitbesteed. We hopen dat de keuze van de traiteur meevalt. Laat ons gerust weten wat jullie ervan denken.


Hoe dan ook, voor deze 56ste editie bieden wij u een zeer ruime waaier aan tentoongestelde hobbies. Hoewel vele trouwe exposanten niet konden aanwezig zijn wegens ziekte of andere redenen, zijn we er toch in geslaagd deze zaal vol te krijgen en ik denk te mogen zeggen dat iedereen voldoende ruimte heeft gekregen.

 

Zoals de vorige jaren werken we met een thema, na “Napoleon”, “Country & Western” en verleden jaar Schotland is het dit jaar “La Belle Epoque” geworden. Zondag wordt er trouwens gedanst in kledij van toen.  

 

Hobbyclub Machelen geeft opnieuw een nieuwe champagne capsule uit. In de reeks over Machelen & Diegem, is het dit jaar de beurt aan Diegem met de Kerk Onze Lieve Vrouw der zeven Smarten.

 

Naast de traditionele thematische verzamelingen van zegels, sigarenbandjes en munten, schenken we zoals gebruikelijk ruime aandacht aan andere verzamelingen en of hobbies. Ik som enkele blikvangers van de tentoonstelling op: een stand met 3D-printen, een fotografie-stand (dat was al heel lang geleden), een bijzondere stand over vliegtuigen en natuurlijk ook de presentatie van het nieuwe boek (het 16de) van de voorzitter, “de Vrouwen van Napoleon”. Pikant, al zeg ik het zelf.

 

Namens het bestuur dank ik nogmaals alle deelnemers, alle helpers en alle aanwezigen op deze receptie. Het is uw feest, geniet ervan!

Jean Dewaerheid

25 oktober 2019

                            STEUN uw HOBBYCLUB MET TROOPER

                DE KAS VAN HOBBYCLUB MACHELEN SPIJZEN,

                           ZONDER € 1 EXTRA UIT TE GEVEN.


 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?


Wel dat kan via de Trooperpagina van de Hobbyclub. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.


 1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Die van ons is te vinden op trooper.be
 2. Zoek eerst naar onze vereniging door de postcode in te vullen (1830). In Machelen heb je al drie verenigingen die meedoen. Klik nu op de “Hobbyclub” uiteraard.
 3. Op deze pagina staan links naar webshops.
 4. Als je via deze links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de webshop welke vereniging jij wil steunen.
 5. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
 6. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Per aankoop die je via deze links doet, geven de webshops gemiddeld 5 % van jouw aankoopbedrag. Jij betaalt dus NIETS extra en steunt dus je Hobbyclub. Iedereen blij dus!
 7. Wat zijn de deelnemende webshops? Het zijn er heel veel waaronder Beekse Bergen, Bellewaerde, Blokken, Booking.com, Brantano, Brussels Airlines, Cheaptickets, Collect & Go, Collishop, Connexions, Cool Blue, Decathlon, Disneyland, Dreamland, E5 Mode, Efteling, Etam, Europcar, Farmaline, Groupon, Happy Socks, HEMA, Hunkemöller, Ici Paris XL, JBC, Krefel, La Redoute, Lidl, Mediamarkt, Medion, Neckerman, NMBS, Omoda, Only, Orange, Plopsaland, Pizzahut, Proximus, Rentalcars, Scarlet, Sunparcs, Vistaprint, Vueling, Walibi, Wijnvoordeel, Zalando, ZEB en nog veel meer te vinden op trooper.be

Beste vrienden,

 

In januari was het de officiële installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad met een nieuw college. Er zijn inderdaad enkele verschuivingen gebeurd, met een nieuwe burgemeester en een nieuwe schepen van cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst even goede contacten met het gemeentebestuur zullen hebben als in de voorbije jaren.

 

Zoals medegedeeld op onze algemene vergadering telt onze vereniging 129 leden. Dat is weliswaar enkele leden minder dan de vorige jaren. Verschillende redenen zijn hiervan de oorzaak. Overlijdens uiteraard, maar ook de verouderde structuur van ons oud lokaal. De refter van het Giso was met de jaren te klein geworden, met te weinig tafels en stoelen en met parkingproblemen bij de vleet. Na de verhuis van het Giso zijn we uitgeweken naar onze nieuwe locatie op de site Bosveld. Vanaf nu zullen we dan ook kunnen vergaderen in betere omstandigheden in … de polyvalente zaal van Bosveld. Voor de maandelijkse ruildagen van maart en juni, moeten we echter gebruik maken van de tweede zaal, de evenementenzaal, die uiteraard niet geschikt is voor onze bijeenkomsten wegens de te lage temperatuur. Hopelijk is het in juni al iets warmer. 

  

Onze vereniging geeft, na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Na kastelen Beaulieu & Marga en de St. Gertrudiskerk en St. Catharinakerk, is dit jaar onze keuze gevallen op Kasteel Pellenberg in Machelen. Zoals jullie weten, geven wij deze capsules uit samen met twee andere verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino Veritas. Aangezien het succes van onze Vijfde Nationale Ruilbeurs van champagne capsules van zaterdag 23 februari jl., zijn alle capsules van In Vino Veritas en de Harmonie verkocht! Blijven nog over de capsules op fles. Deze zullen sporadisch beschikbaar zijn naar gelang de dorst van de leden van beide verenigingen.

   

Vergeet niet onze website te raadplegen voor het allerlaatste nieuws (www.hobbyclubmachelen.be).

 

Oh, ja … bijna vergeten: de wifi code van Bosveld is “Bosveld1”.

 

Jean Dewaerheid

VoorzitterALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING (6/1/2019)

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER


Beste vrienden, welkom op deze algemene vergadering.


Verleden vrijdag was het de officiële installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad met een nieuw college. Er zijn inderdaad enkele verschuivingen gebeurd, met een nieuwe burgemeester en een nieuwe schepen van cultuur. Ik hoop als voorzitter van de Hobbyclub dat we in de toekomst even goede contacten met het gemeentebestuur zullen hebben dan ik de voorbije jaren.

En die steun zullen we nodig hebben aangezien de veranderingen die ons te wachten staan.

Deze maand verhuisd inderdaad het GISO naar deelgemeente Diegem, met als gevolg dat dit complex geleidelijk leeg zal komen te staan in afwachting van … afgebroken te worden. Op dit moment hebben geen nieuws over enige planning, noch over de opties waarover we zullen kunnen beschikken.


Momenteel telt onze vereniging 129 leden. Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zoals te verwachten … zeer positief. We gaan premies kunnen uitreiken aan niet minder dan 88 leden als beloning voor hun trouw en inzet.

Zoals jullie weten, geeft onze vereniging, na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Na kastelen Beaulieu & Marga en de St. Gertrudiskerk en St. Catharinakerk, is dit jaar onze keuze gevallen op Kasteel Pellenberg in Machelen. Zoals jullie weten geven wij deze capsules uit samen met twee andere verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino Veritas.

Wie van elke vereniging één fles met capsules wil, aan 63 € de doos, mag zich richten tot Staf.


En nu de tentoonstelling. Ik denk dat iedereen akkoord zal zijn met volgende samenvatting: voor de receptie op vrijdagavond, hebben we veel tegenslag gehad (All Times Music + geluidsinstallatie Harmonie + defecte fluit van muzikante). Het grote probleem blijft de zalen: één zaal was te warm, de andere te koud. Voeg daarbij het probleem van afsluiten van de zalen en dan begrijpt u wellicht dat we niet tevreden konden zijn.

Ik heb dan ook veel klachten gekregen en wij, als bestuur, hebben daarop onmiddellijk gereageerd. De gemeente werd uiteraard op de hoogte gebracht en heeft ons laten weten dat ze de problemen gaat oplossen. Eén maand later was er nog niets veranderd. We zien wel.


Wij, als bestuur, zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben al enkele suggesties en voorstellen gemaakt die we verder gaan uitwerken.


 • Zo gaan we later beginnen de zaterdag.
 • De Grote Tombola wordt afgeschaft (tijdrovend, zwaar belastend en veel opmerkingen over de waarde van enkele prijzen). De tombolaprijzen die we van jullie krijgen, zullen we gebruiken voor onze maandelijkse tombola. Om het verlies van de opbrengsten van de Grote Tombola enigszins goed te maken, wordt er gewerkt aan een leuk alternatief.
 • De nieuwe wegwijzers zullen beter zichtbaar zijn.
 • Ook de affiches krijgen een nieuwe lay-out.
 • Aangezien er te weinig belangstellenden zijn om te ruilen, hebben we besloten de tentoonstelling zuiver te beperken tot een tentoonstelling. Hoe we dat gaan doen is voorlopig nog niet bekend.
 • Het idee dat momenteel onze voorkeur heeft is de tentoonstelling te houden enkel in de grote polyvalente zaal. Veel gaat afhangen van het aantal deelnemers, maar reken er nu al op dat de beschikbare ruimte per deelnemer beperkt zal worden. Liever minder zaken tentoonstellen dan een versnippering te hebben over twee zalen. Dit bevordert trouwens niet de sociale contacten onder de deelnemers.
 • Werken met een thema bleek ook dit jaar een goed idee te zijn. De twee dansgroepen hebben daarenboven gezorgd voor een grotere opkomst. De formule wordt bijgevolg behouden en het gekozen thema voor oktober is: “La Belle Epoque”.


Ten slotte nog twee belangrijke punten:

 1. Op zaterdag 23 februari 2019 organiseren we in de evenementenzaal van BOSVELD – samen met In Vino Veritas en de Harmonie van Machelen - onze vijfde ruilbeurs van champagne capsules. Een tafel reserveren is mogelijk bij Staf. Iedereen is welkom, je hoeft dus geen verzamelaar van capsules te zijn, om te komen genieten van de gezellige sfeer.
 2. Voor onze maandelijkse ruildagen blijven we tot nader order in dit refter van het GISO.


Bedankt voor uw aandacht. Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel ruilplezier.


ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING (8/1/2018)

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER


Beste vrienden,


Welkom op deze algemene vergadering.

Het oude jaar is al weer voorbij. Naast de vele gelukkige en prettige momenten hebben we, spijtig genoeg, dit jaar het overlijdensbericht ontvangen van enkele leden. Het is de traditie in onze vereniging dat we deze dierbare leden herdenken tijdens de Algemene Vergadering. Van zodra we op de hoogte gebracht worden van een overlijden of een hospitalisatie van een lid, proberen we iedereen daarvan op de hoogte te brengen. Meestal gebeurt dit via telefoon of mail, maar we kunnen uiteraard niet iedereen bereiken. Ik vraag jullie dan ook te controleren of wij nog steeds beschikken over de juiste gegevens. Heel vaak krijgen we bericht zoals “adres niet toegekend” of “mailbox vol”.   

Een verschijning in ons driemaandelijks tijdschrift is niet aan de orde van de dag want … waar legt men de lat?

In 2017 hebben we afscheid moeten nemen van Louise Vandermeulen uit de Spoelbergstraat en van Louis Vaneycken uit de Van Molderstraat.  Louis was het twintigste lid van onze vereniging. Hij stond op plaats nummer twee van onze ledenlijst. Dat alléén bewijst dat Louis één van de pioniers van de Hobbyclub was. Een lid dat jarenlang meegedraaid heeft in de werking van onze club, een figuur die gekenmerkt was door zijn kennis en zijn vriendelijkheid.


Momenteel telt onze vereniging 141 leden. Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zoals te verwachten … zeer positief. We gaan maar liefst 876 € premies kunnen uitreiken aan niet minder dan 84 leden als beloning voor hun trouw en inzet.


Zoals jullie weten, geeft onze vereniging, na het succes van onze 6 champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Beaulieu in 2014, Marga in 2015, Sint Gertrudiskerk in 2016 en St. Catharinakerk dit jaar. Zoals jullie weten geven wij deze capsules uit samen met twee andere verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino Veritas. Wie van elke vereniging één fles met capsules wil, aan 63 € de doos, mag zich richten tot Staf. Het gaat dan om een bestelling die op voorhand moet betaald worden.

 

En nu de tentoonstelling. Op de receptie was er zoals gebruikelijk heel veel volk. Het was een zeer geslaagde receptie ook dankzij de geapprecieerde medewerking van Dymphna en haar gezellige ploeg.


Uiteraard zorgde deze eerste tentoonstelling in de nieuwe locatie BOSVELD voor heel wat stress. Wat met de grootte van de zaal? Hoeveel tafels en stoelen? Hoeveel panelen voorradig? Waar met onze tombola? Hoe zou ons publiek de weg vinden? Er waren toen, een beetje overal in Machelen, werken waardoor onze eigen signalisatie soms voor verwarring zorgde. Ook de werf was nog niet af waardoor sommigen de verkeerde richting namen.


Het bestuur heeft onlangs een hele vergadering gewijd aan de problematiek van Bosveld.  We hebben de problemen uitvoerig besproken, we houden rekening met jullie op- en aanmerkingen en zullen voor de volgende editie paraat staan.   

Hoe dan ook: vandaag blikken we terug op een geslaagde tentoonstelling, dit is voornamelijk te danken aan de positieve ingesteldheid van het bestuur, de medewerking van de talrijke helpers, de participatie van de leden die een stand gehouden hebben en uiteraard ook aan iedereen die komen kijken is. Dankzij al deze mensen kan men de tentoonstelling als succesvol beschouwen.  Werken met een thema bleek ook dit jaar een goed idee te zijn. De twee dansgroepen hebben gezorgd voor een grote opkomst (vooral dan vanaf 15 uur).

Aan iedereen dus: een welgemeende DANK U !


Wat nu met de toekomst ?

A. Op zaterdag 24 februari 2018 organiseren we – samen met In Vino Veritas en de Harmonie van Machelen - onze vierde ruilbeurs van champagne capsules. Deze zal plaatsvinden in de evenementenzaal van BOSVELD.

Een tafel reserveren is mogelijk bij Staf. Dit is – voor wie de Bosveldsite nog niet kent - de ideale gelegenheid om – in goede omstandigheden – kennis te maken. Iedereen is welkom, je hoeft dus geen verzamelaar van capsules te zijn, om te komen genieten van de gezellige sfeer.

 

B. Voor onze maandelijkse ruildagen blijven we tot nader order in dit refter van het GISO.


Voilà, tot hier mijn relaas. Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel ruilplezier.


Jean Dewaerheid


TOESPRAAK van de Voorzitter t.g.v. de 1ste Tentoonstelling in de nieuwe Site Bosveld

Geachte Burgemeester,

Beste vrienden,


Vanavond zijn we hier samen in deze splinternieuwe locatie en … het is natuurlijk even wennen. We hebben een betere toegankelijkheid in het mooie kader van ons park, er is voldoende parkeergelegenheid, meer comfort, een goed ingerichte bar, een functionele keuken, maar ook … minder plaats. In vergelijking met de gemeentelijke feestzaal van de Ferréstraat en Loods 4 zitten we hier met een duidelijk probleem. Het organiseren van een tentoonstelling met bijhorende ruildag in twee – kleinere – zalen, was … een uitdaging van formaat. Vooral als jullie weten we geen gebruik meer mochten maken van ons eigen tentoon materiaal.  Ik moet dan ook de ganse ploeg feliciteren voor wat ze in fine hebben kunnen realiseren. 

Hoe dan ook, voor deze 54ste editie bieden wij u een zeer ruime waaier aan tentoongestelde hobbies. In totaal zijn er niet minder dan 28 deelnemers en iedereen heeft de ruimte van zijn stand aanzienlijk moeten verminderen.


Zoals verleden jaar werken we met een thema, met name Country & Western. Verschillende leden hebben dan ook speciaal voor deze gelegenheid verzamelingen aangelegd van postzegels, sigarenbandjes, munten, herdenkingsmedailles, champagnecapsules, tinnen soldaten en andere rekwisieten, schilderijen, etsen en nog veel meer.

Geheel nieuw zijn de optredens van niet minder dan twee dansgroepen.

Morgen, zaterdag om 15 uur ontvangen we de Country Horse Dancers.

Zondag van 15 tot 16 uur is het de beurt aan de Nashville Country Dancers.

 

Hobbyclub Machelen geeft opnieuw een nieuwe champagne capsule uit. In de reeks over Machelen & Diegem, is het de beurt aan de St. Catharinakerk van Diegem om in de kijker te staan.

 

Naast de traditionele thematische verzamelingen van zegels, sigarenbandjes en munten, schenken we zoals gebruikelijk ruime aandacht aan andere verzamelingen. Ik som enkele blikvangers van de tentoonstelling op: een mooie stand van potloodslijpers van Rosita, een stand van zelfgemaakte juwelen van ons nieuwste lid Valérie en … het nieuwe boek van jullie voorzitter.


Namens het bestuur dank ik alle deelnemers, alle helpers en alle aanwezigen op deze receptie.

Het is uw feest, geniet ervan!


Jean Dewaerheid

27 oktober 2017

TOESPRAAK ALGEMENE LEDENDAG 8 januari 2017


Beste vrienden,


Welkom op deze algemene vergadering. Het oude jaar is al weer voorbij. Naast de vele gelukkige en prettige momenten hebben we, spijtig genoeg, dit jaar het overlijdensbericht ontvangen van “den Bob”, een oud-voorzitter van onze Hobbyclub. Velen zullen zich zijn vriendelijkheid herinneren.


Momenteel telt onze vereniging 145 leden. Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zoals te verwachten … zeer positief. We gaan maar liefst 906 € premies kunnen uitreiken aan niet minder dan 86 leden als beloning voor hun trouw en inzet.


Zoals jullie weten, geeft onze vereniging, na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Na Kasteel Beaulieu in 2014 en kasteel Marga in 2015, was het opnieuw de beurt aan Machelen met onze Sint Gertrudiskerk als afbeelding op de capsules van 2016. Lanceren van deze capsule was uiteraard ter gelegenheid van onze tentoonstelling.

 

Op de receptie van de tentoonstelling was er, zoals verwacht heel veel volk. Het was nochtans heel slecht begonnen: onze vriend Raymond mocht kennis maken met de spoedafdeling in Vilvoorde en onze drie muzikanten van “All Times Music” hebben - voor één keer – forfait moeten geven. Gelukkig konden we in extremis nog een beroep doen op een accordeonist. Hoe dan ook, het was een zeer geslaagde receptie ook dankzij de geapprecieerde medewerking van Dymphna en haar gezellige ploeg.


We mogen de tentoonstelling als geslaagd beschouwen. Er was minder volk dan bij de vorige editie, maar al bij al werd het een succeseditie. Werken met een thema was zeker en vast een goed idee en wat het bestuur bijzonder geapprecieerd heeft, was de talrijke opkomst van helpende handen zowel voor het opstellen en het afbreken van de standen, maar ook voor de verhuis twee dagen later, uit de Loods. Het was inderdaad de laatste keer dat wij gebruik konden maken van deze noodoplossing.


Aan iedereen dus: een welgemeende DANK U !


Wat nu met de toekomst ?


A. Op zaterdag 25 februari 2017 organiseren we – samen met In Vino Veritas en de Harmonie van Machelen - onze derde ruilbeurs van champagne capsules. Deze zal plaatsvinden in zaal ’t Zand in Diegem. Dit jaar zullen er niet minder dan drie Machelse verenigingen een capsule uitgeven:

•De Hobbyclub van Machelen: waarde 6 €.

•De Harmonie van Machelen: waarde 6 €.

•In Vino Veritas: waarde 10 €.


Meer info op de flyers.  Die dag zullen de leden de mogelijkheid krijgen de capsules aan te kopen aan een gunsttarief (3 € i.p.v. 6 € en 5 € i.p.v. 10 €).   Een tafel reserveren is mogelijk bij Staf.

 

B. Site Bosveld. De werkzaamheden zijn op schema. Dit betekent dat de locatie beschikbaar zal zijn vanaf mei 2017. Nog maar eens de voordelen voor ons op een rijtje zetten: een moderne en zeer mooie locatie met het Park als kader, verkeersluw, maar met toch 312 voorziene parkingplaatsen


Van zodra we kunnen, verhuizen we naar Bosveld voor onze maandelijkse ruildagen, de bestuursvergaderingen en de tentoonstelling. Hoe dit allemaal gaat gebeuren, is momenteel koffiedik kijken. Over welke zalen zullen we kunnen beschikken voor onze bestuursvergaderingen, voor onze maandelijkse ruildagen, voor onze tentoonstelling? Welke accommodaties zijn beschikbaar? Welk tentoonstellingsmateriaal is voorzien? Allemaal vragen die in de komende maanden een antwoord zullen krijgen. We houden jullie alleszins op de hoogte, ook via mail en website.

Nog een belangrijke mededeling: de ruildag van april vindt plaats op zondag 9 april.


Voilà, tot hier mijn relaas. Ik wens aan iedereen een gezond jaar met veel ruilplezier.


Jean Dewaerheid

Voorzitter

Januari 2017


TOESPRAAK TENTOONSTELLING 2016


Voor onze 53ste Tentoonstelling (de laatste in Loods 4) van 28, 29 en 30 oktober jl. werd er besloten te  werken met het thema Napoleon. Verschillende leden hadden dan ook verzamelingen aangelegd van postzegels, sigarenbandjes, munten, herdenkingsmedailles, champagnecapsules, tinnen soldaten en andere rekwisieten. Aan iedereen een welgemeende DANK voor de geleverde inspanningen.


Voor de receptie van vrijdag deden we een beroep op een accordeonist en die zette de ambiance er direct in. Ook een dikke pluim aan de ploeg van Dymphna voor de lekkere hapjes.


Op zaterdag was de opkomst aan de zwakke kant, maar voor de lezing waren er toch een vijftiental geïnteresseerden. Met het talrijke volk van de zondag mogen we de tentoonstelling als succesvol beschouwen. We wisten uiteraard dat het gekozen tijdstip niet ideaal was (veel mensen met verlof en Allerheiligen dat pas twee dagen later plaatsvond), dat de ligging van de zaal opnieuw een nadeel van formaat zou zijn én dat het mooie weer veel volk zou weerhouden te komen.  Al bij al, kan men dus stellen: opdracht volbracht en …  op naar volgend jaar!


Hoe dit eruit zal zien, is koffiedik kijken. Veel gaat afhangen van de werkzaamheden aan de site Bosveld. Eénmaal de zaal/zalen beschikbaar, zullen we moeten zien hoe we het een en ander zullen organiseren, maar dat zijn zorgen voor later.


Vandaag ben ik tevreden over het resultaat en dat is te danken in de eerste plaats aan ons bestuur, maar ook aan de talrijke helpers en al de sympathisanten die ons een bezoek hebben kunnen brengen.


Nogmaals DANK!

Jean Dewaerheid

Een fiere voorzitter.


TOESPRAAK ALGEMENE VERGADERING - NIEUWJAARSRECEPTIE (januari 2016)


Beste vrienden, Welkom op deze algemene vergadering. Het oude jaar is al weer voorbij. Naast de vele gelukkige en prettige momenten hebben we, spijtig genoeg, dit jaar ook minder goede beleeft. Het waren niet noodzakelijk leden van de Hobbyclub die ons heen gegaan zijn, maar we hebben allemaal wel de ene of andere vriend moeten laten gaan. Wij hopen dan ook van harte dat 2016 voor ons allen een voorspoedig jaar wordt en dat we zo veel als mogelijk van tegenslagen zouden mogen bespaard blijven.


Momenteel telt onze vereniging 147 leden. Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is zeer positief. Dat heeft vooral te maken met het nieuwe reglement van huur van de Loods, waardoor de onkosten voor ons veel lager kwamen te liggen. Straks gaan we maar liefst 856 € premies kunnen uitreiken aan niet minder dan 86 leden als beloning voor hun trouw en inzet.


Zoals jullie weten, geeft onze vereniging, na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Na Kasteel Beaulieu in 2014, was het in 2015 de beurt aan kasteel Marga. Lanceren van deze capsule was uiteraard ter gelegenheid van onze tentoonstelling.

 

Op de receptie van de tentoonstelling was er, zoals verwacht heel veel volk en de drie muzikanten van “All Times Music” hebben er de feestelijke sfeer er helemaal in gebracht. Het was nu al de derde keer dat we een beroep deden om deze “band” en op algemene vraag ook niet de laatste keer. Ook heel aanmoedigend was de talrijke opkomst van de leden van het college. Met het perspectief van de toekomstplannen is dit zeker en vast een goed teken.


We mogen de tentoonstelling als geslaagd beschouwen. Veel helpende handen en een goede organisatie hebben het mogelijk gemaakt dat 2015 een succeseditie werd. Aan iedereen een welgemeende: DANK U !


Wat nu met de toekomst ?


Op zaterdag 12 maart 2016 organiseren we onze tweede ruilbeurs van champagne capsules. Deze zal plaatsvinden in zaal ’t Zand in Diegem. Meer info op de flyers. 

Die dag zullen onze leden (en die van de Harmonie van Machelen) de mogelijkheid krijgen de capsules van de Harmonie aan te kopen aan een gunsttarief (20 € i.p.v. 24 €).

Een tafel reserveren is mogelijk bij Staf. Reeksen reserveren is ook mogelijk. Gelieve u daarvoor te melden bij de voorzitter.

Uiteraard kunnen jullie ook die dag de capsule van de Hobbyclub (Kasteel Marga) bekomen. Kostprijs voor de leden bedraagt 3 €.

 

Site Bosveld. De locatie waarnaar we vroeg of laat zullen verhuizen! Volgens de laatste berichten is er een kleine aanpassing aan het tijdschema, maar zullen de werkzaamheden af zijn tegen eind 2018.

Nog maar eens de voordelen voor ons op een rijtje zetten:

1.moderne en zeer mooie locatie met het Park als kader.

2.verkeersluw, maar met toch 312 voorziene parkingplaatsen.

3.van zodra we kunnen, verhuizen we naar Bosveld voor


•onze maandelijkse ruildagen

•de bestuursvergaderingen

•de tentoonstelling


Dit alles betekent dat we voor onze jaarlijkse tentoonstelling van 2016 nog in Loods 4 zullen kunnen, maar vanaf 2017 niet meer. Dan zou het hoofdgebouw van Bosveld af moeten zijn.


Mijn wens is dat 2016 voor al diegenen die onze Hobbyclub genegen zijn een mooi en gelukkig jaar mag worden. Ik wens aan iedereen veel geluk in een voorspoedig jaar maar bovenal een goede gezondheid.


Jean Dewaerheid

Voorzitter

Januari 2016


TOESPRAAK TENTOONSTELLING NOVEMBER 2015


Geachte Burgemeester, Geachte Schepenen, Geachte gemeenteraadsleden,

Beste vrienden,


Vanavond zijn we hier samen in deze loods 4 voor onze vierde en misschien niet laatste keer. Een verhuis naar de Bosveldsite zit er waarschijnlijk niet meer in voor de editie van 2016. Hoe dan ook, voor onze 52ste editie bieden wij u een zeer ruime waaier aan tentoongestelde hobbies met niet minder dan 28 deelnemers.

Naast de traditionele thematische verzamelingen van zegels, sigarenbandjes en munten, schenken we ruime aandacht aan champagnedeksels, handwerken, patchwork, boeken, een stand modelbouw treinen (dat is onze eerste workshop, we hebben er dit jaar niet minder dan drie!), keramiek, Barbiepoppen, wenskaarten en kerstversieringen, aquarellen, etsen en andere schilderijen.


De blikvangers voor deze 52ste editie zijn:

 • het lanceren voor een nieuwe champagnecapsule (afbeelding van het Kasteel Marga in Diegem).
 • De presentatie van twee nieuwe hobbies: Kalligrafie (dat is de tweede workshop) en Pixelhobby.
 • Een merkwaardige postzegelverzameling rond Belgische Strijdkrachten.
 • Enkele eigenaardige verzameling … van dassen en gommen.
 • En een derde workshop waar glasjuwelen in een speciale microgolfoven worden vervaardigd.

 

Ook belangrijk is dat onze Hobbyclub zijn steentje zal bijdragen in de gemeentelijke Fairtrade campagne. Tijdens de tentoonstelling serveren we inderdaad Fairtrade wijn!


Namens het bestuur dank ik alle deelnemers, alle helpers en alle aanwezigen op deze receptie. Het is uw feest en - gegarandeerd – het trio muzikanten van “All Time Music” gaat er straks een echt feest van maken.


Geniet ervan!


Jean Dewaerheid

Voorzitter

30 oktober 2015


************************************************************

Onze eerste Nationale Ruilbeurs van Champagne Capsules was een groot succes. Veel deelnemers, veel volk, ...

Zeker voor herhaling vatbaar.

Dank aan alle vrijwilligers van de drie organiserende verenigingen, Koninklijke Hobbyclub Machelen, Koninklijke Harmonie Ste. Cecilia Machelen en In Vino Veritas.

*************************************************************

Nieuwjaarstoespraak 4/1/2015

Beste vrienden,


Welkom op deze algemene vergadering. Aan iedereen wens ik het allerbeste. Moge 2015 een jaar van vreugde en hobby-plezier zijn. Toch zou ik deze vergadering willen beginnen met droevig nieuws : in november overleed René Lapere. René verzamelde munten, maar was vooral bekend onder ons als kunstschilder. René stond tweedes op onze ledenlijst, met als lidnummer 18. Van trouw gesproken. Hij was van aangename compagnie en men kon altijd op hem rekenen om zijn werken tentoon te stellen. Graag enkele momenten bezinning … in memoriam.  (…)


Momenteel telt onze vereniging 150 leden (6 meer dan vorig jaar).

Het kasverslag dat jullie straks van de penningmeester krijgen, is … zeer positief. Straks gaan we maar liefst 900 € premies uitreiken aan niet minder dan 87 leden als beloning voor hun trouw en inzet.


Na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, heeft het bestuur besloten er voortaan één per jaar uit te geven. In 2014 was het met afbeelding van één van de meest beroemde kastelen in de regio, met name kasteel Beaulieu. Lanceren van deze capsule was uiteraard ter gelegenheid van onze tentoonstelling. Op de receptie was er, zoals verwacht heel veel volk en de drie muzikanten van “All Times Music” hebben er de feestelijke sfeer er helemaal in gebracht. Het was de tweede keer dat we een beroep deden om deze “band” en op algemene vraag ook niet de laatste keer.


We mogen de tentoonstelling als geslaagd beschouwen.

Uiteraard is het slagen van een tentoonstelling niet alleen te danken aan de bestuursploeg. Wij zijn de drijfveer, de locomotief, maar de hoofdspelers zitten in deze zaal. Dat zijn jullie, beste mensen. Jullie die deelnemen en die volk meebrengen. Voor sommigen duurde de tentoonstelling twee dagen. Voor anderen zes. Want er moest voorbereid worden, opgesteld én afgebroken worden. Tijdens mijn toespraak op de receptie heb ik al vele mensen bedankt voor hun inzet, maar vandaag wil ik dan toch nog enkele mensen speciaal bedanken. Het klinkt misschien vanzelfsprekend dat de bestuursleden volop meewerken aan de organisatie van een tentoonstelling, maar we waren dan ook bijzonder blij te mogen rekenen op enkele extra hulpkrachten: Walter, Willy, Jean-Pierre, Raymonde, Sonja, Anita & Anita, Sita en Emilie. Hopelijk ben ik niemand vergeten.

Aan iedereen: dank u !

Bij deze lange lijst verdienstelijke mensen mag uiteraard Dymphna niet ontbreken. Jullie hebben vandaag allemaal een gratis tombolabonnetje ontvangen. De meeste prijzen worden door haar geschonken ! Zij zorgt daarenboven ook voor de hapjes die jullie straks voorgeschoteld krijgen.


Wat nu met de toekomst ?


A. organiseren van onze eerste ruilbeurs van champagne capsules op zaterdag 28 februari 2015. Deze zal plaatsvinden in zaal ’t Zand in Diegem. Mogelijkheid aankoop champagne Hobbyclub + champagne Harmonie + de capsules (één voor Hobbyclub en 6 voor Harmonie) !! Als bestuurslid van de Harmonie van Machelen kan ik jullie nu al mededelen dat de leden van de Hobbyclub – die dag - een serieuze korting zullen krijgen op de verkoopprijs van de capsules.

 

B. Site Bosveld. De locatie waarnaar we vroeg of laat zullen verhuizen!

Voordelen: Park als kader, verkeersluw, 312 parkingplaatsen (beter dan Loods 4). Begin bouw mei 2015. Einde 2018.

Vijf fases.

Fase één: stadion, voetbalvelden en oostparking. Evenementenzaal (grondvloer en eerste verdieping) + polyvalente ruimte + bureaus en vergaderruimtes + gemeentelijke uitleendienst.

Fase 2: evenementenplein

Fase 3: uitbreiding tennisvelden + vestiaires

Fase 4: Park en speelzone

Fase 5: Zuidparking en Heirbaan


Van zodra we kunnen, verhuizen we naar Bosveld voor

•onze maandelijkse ruildagen

•de bestuursvergaderingen

•de tentoonstelling


Beste mensen, als fiere voorzitter dank ik u van harte.


Jean Dewaerheid


*****************************************************

We zijn Koninklijk !

De plechtige uitreiking van de titel van "Koninklijke Maatschappij" vond plaats op donderdag 27 november 2014, in het Provinciehuis in Leuven.

Na een verwelkoming mocht een afvaardiging van ons bestuur genieten van een bedrijfsfilm en een uitgebreide rondleiding van het Provinciehuis.

Daarna hebben de zes gedeputeerden en de heer gouverneur van de Provincie de brevetten uitgereikt.


In totaal waren er vijf verenigingen die aanspraak maakten op de titel van Koninklijk. De landelijke rij- en ponyvereniging “De Lenterik” uit Grimbergen, “Smash Club Diegem” uit Diegem, “De Landelijke Gilde” uit Hakendover, het “Gemengd zangkoor Singhet Scone” uit Dilbeek en uiteraard onze eigen “Hobbyclub Machelen”.

Elke maatschappij ontving haar brevet evenals een gedenkteken in glas.

De plechtigheid werd afgerond met een smaakvolle receptie.


*************************************************

51ste TENTOONSTELLING

was een succes !


de receptie met orkest

All Times Music

zorgde voor ambiancezeer vele positieve reacties ontvangen

*********************************************************

Onze eerste capsules !   50 jaar Hobbyclub Machelen

**********************************************************

Onze Grote Tentoonstelling van november ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan was een succes.

Het orkest "All Times Music" zorgde voor de ambiance op de speciale receptie van donderdag 31 oktober.

1, 2 en 3 november was Loods 4 helemaal vol met ruim 40 standen.

Heel veel volk!

Dank aan iedereen die meehielp (o.a. voor het optrekken en afbreken van de standen, bar en catering-ploeg)

Enig min-punt: de verwarming deed het niet!

De foto's vinden jullie in de rubriek "Foto's"

*********************************************************

Bowlingnamiddag met maaltijd

Ziehier dan de uitslagen van de laureaten:

Eerste prijs (246 punten): een fles champagne aan ... Marc!

Tweede prijs met 233 punten: een fles cava aan ... Willy!

Derde prijs met 223 punten: een fles wijn aan Jean-Pierre !

Troostprijs met 50 punten: een fles Kiddybul aan Monica!

Proficiat aan alle deelnemers!!!

*********************************************************

Nieuws uit het bestuur (januari 2013)

 

Onze vereniging telt momenteel 145 leden!

Veranderingen voor 2013:

 1. de "Schouffe" blijft in het assortiment.
 2. Champagne kan enkel per fles besteld worden.
 3. Tombola wordt aangepast (4 lootjes voor 1 €, winstkans blijft, waardevolle prijzen beperkt tot een dozijn).
 4. Bowlingnamiddag op woensdag 6 maart 2013 gevolgd door gezellig etentje in de Magic Bowl. www.magicbowl.be

*********************************************************

Nieuws uit Ke.The.Fil (1 bladcompetitie)

Het bestuur van de Kerngroep Thematische Filatelie laat ons weten dat ze opnieuw een 1 bladcompetitie organiseren. Per lid worden maximum 3 inzendingen toegestaan. Elke inzending moet bestaan uit 1 of 2 bladen formaat A4 of 1 blad formaat A3. Het thema is vrij.

Volgende criteria worden in acht genomen: originaliteit, verhaal en creativiteit, kennis van het onderwerp, presentatie, ... De originele inzending moet vergezeld van een kopij het bestuur van Ke.The.Fil voor 1 september bereiken.  Meer info op www.themaphila.be/KeTheFil/

*********************************************************

De Champagneproeverij van 16 maart 2012

(in samenwerking met "In Vino Veritas") was een succes.

Niet minder dan 65 deelnemers konden onder de leiding van Olivier Kesteloot genieten van een selectie champagnes.

Klik op volgende link om de foto's te bekijken.

*********************************************************

Beste vrienden,

Van harte welkom op deze algemene vergadering. U gaat zeggen dat ik me van jaar tot jaar herhaal, maar het is nu eenmaal zo dat onze club blijft groeien. Oordeel zelf. Toen ik 5 jaar geleden voorzitter werd, moest ik vaststellen dat ons ledenaantal aan het afbrokkelen was. Het jaar daarop stegen we lichtjes, met zes nieuwe leden. De trend was doorbroken. In 2008 stegen we met 31 leden. We waren op de goede weg. In 2009 mocht ik jullie laten weten dat er weer eens 15 nieuwe leden bijgekomen waren. We zaten op dat ogenblik al op 108 leden. Op de algemene ledenvergadering van verleden jaar, stegen we naar 118 leden en het is me vandaag een waar genoegen u te kunnen mededelen dat we het jaar konden afsluiten met 128 leden! Met andere woorden een verdubbeling van ons ledenaantal in amper 5 jaar tijd!

Dit neemt niet weg dat, ook verleden jaar, enkele dierbare vrienden ons verlaten hebben. We hadden onze ere-voorzitter, Pierre Van Lierde, daarna John De Wit van wie we nog een in memoriam-stand hebben kunnen zetten op onze laatste tentoonstelling en dan enkele weken geleden was het de beurt aan André Mayne om te overlijden. Mag ik u enkele ogenblikken stilte vragen om deze drie vriendelijke mensen te herdenken?


Financieel staat onze club er beter voor dan verleden jaar. We hebben hiervoor enkele aanpassingen moeten doorvoeren zoals het optrekken van het lidgeld naar 5 € en de getrouwheidspremies moeten beperken, niet in aantal, wel in bedrag.

Door het maken van deze website én de samenwerking met een andere Machelse vereniging (de Koninklijke Harmonie Ste Cecilia) hebben we, zoals ik u vorig jaar beloofde, onze subsidies kunnen verhogen.  In de toekomst zullen we diezelfde politiek van samenwerking volgen. Zo organiseren we op vrijdag 16 maart as., in samenwerking met de vereniging In Vino Veritas, een champagneproeverij. U kunt vanaf vandaag hierop inschrijven.

Als voorzitter ben ik bijzonder trots op onze laatste tentoonstelling. Veel deelnemers, veel volk en vaak in de kranten gestaan.

Dit realiseren is enkel mogelijk als een vereniging kan rekenen op een dynamisch bestuur én trouwe leden. Ik zal het als voorzitter nooit genoeg kunnen herhalen: uw inzet en enthousiasme zijn onbetaalbaar. Ik dank u hiervoor van harte en wens u het allerbeste voor een vreugdevol 2012.

Jean Dewaerheid (8/1/2012)

 

*********************************************************

Tentoonstelling 2011: een Grand Cru !!

Meer dan 30 leden hadden een stand aangevraagd. Naast de traditionele thematische verzamelingen van zegels, sigarenbandjes en munten, werd er ruime aandacht geschonken aan champagnecapsules, handwerken, patchwork, modelbouw treinen

(met een workshop voor jong en minder jong), keramiek, wenskaarten en kerstversieringen, aquarels en andere schilderijen.

Nogmaals een nieuw record ! 120 aanwezigen op de receptie van vrijdagavond !

Heel veel volk op zaterdag, zondag (met de ruildag) en dinsdag! Ook veel mensen die voor het eerst een bezoekje brachten ...

Heel veel belangstelling van de pers ... artikels met foto's in Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad, de Streekkrant en de Passe-Partout.